Pakiet S

Pakiet zawiera

 1. podział funkcjonalny pomieszczeń
 2. koncepcja stylistyczna
 3. aranżacja ( ustawienie wyposarzenia )
 4. dobór koncepcyjny  materiałów wykończeniowych:
  – posadki
  – stolarki drzwiowej
  – sufitów
  – oświetlenia
  – oprawy okien
  – armatury itp.
 5. inwentaryzacja ( pomiary  zdjęcia)
 6. rozrysowany projekt podziału funkcjonalnego

 7. rozrysowany projekt podziału materiałowego wykończenia :
  – ścian
  – posadzek
  – sufitów
 8. rozrysowany projekt koncepcyjny wyprowadzeń elektryczny
 9. rozrysowany projekt koncepcyjny wyprowadzeń oświetleniowych
 10. rozrysowany projekt koncepcyjny wyprowadzeń wodno – kanalizacyjnych
 11. rozrysowany projekt aranżacji  meblowej